• Námestie slobody č. 3, Skalica, 909 01
  • Okresné kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku

Odbor č. 16

KRAJSKÉ KOLO STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI - 31. 03. 2023

  • Názov komisie: 16 - Teória kultúry, umenie, umelecká , odevná tvorba
  • Kde sa skúša: učebňa F1
  • Čas skúšania: 8:30 - 16:00

Členovia komisie

  • Predseda: PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová( Stredná odborná škola chemická Hlohovec)
  • Člen: Mgr. Tatiana Horňáková (Gymnázium F. V. S. Skalica)
  • Člen: Mgr. Veronika Huttová, Dis. Art. (ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom)

Účastníci

P.č. Meno a priezvisko Názov práce Adresa školy, mesto
(autor+spoluautori)

1

Viktória Lesayová Fotografické efekty – luminografia a využitie dlhej uzáverky ŠUP Hlohovec, Nerudova 13, 92001

2

Barbora Héderváriová Film ako umenie SOŠ obchodu a služieb Trnava
Lomonosova 6

3

Nina Niznerová Grécka bohyňa Hekate SOŠ obchodu a služieb Trnava
Lomonosova 6

4

Nina Flajžíková Prednášam, teda som SSOŠ Via Humana, Skalica
Mallého 2

5

Klára Kováčiková Tvorba krátkeho animovaného filmu Gymnázium J.B.Magina Vrbové
na základe literárnej ukážky Beňovského 358/100

6

Anabela Bugárová Výroba elektrickej gitary Gymnázium J.B.Magina Vrbové
Patrik Cuľba Beňovského 358/100

7

Aneta Vávrová Enem pro nás Gymnázium F.V.Sasinka Skalica
Námestie slobody 3
Vyhľadávanie