• Námestie slobody č. 3, Skalica, 909 01
  • Okresné kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku

Odbor č. 13

KRAJSKÉ KOLO STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI - 31. 03. 2023

  • Názov komisie: 13 – História, politológia, filozofia, právne vedy
  • Kde sa skúša: učebňa M1
  • Čas skúšania: 8:30 - 16:00

Členovia komisie

  • Predseda: Mgr. Jana Bullová (Stredná odborná škola chemická Hlohovec)
  • Člen: Mgr. Eva Lašáková (Gymnázium F. V. S. Skalica)
  • Člen: Mgr. Pavol Koiš (Gymnázium J.B.M. Vrbové)

Účastníci

P.č. Meno a priezvisko Názov práce Adresa školy, mesto
(autor+spoluautori)

1

Dominika Horváthová Svet Vikingov Stredná odborná škola chemická, Hlohovec, Nerudova 13, 92001,

2

Adela Mrlíková Využitie filozofie v anime Stredná odborná škola chemická, Hlohovec, Nerudova 13, 92001,

3

Tobias Valúch 363 Gymnázium F.V.Sasinka, Skalica
Námestie slobody 3

4

Filip Duban Koniec rehoľného života v Skalici SSOŠ Via Humana, Skalica
Mallého 2

5

Jakub Smutný Kultúrne dedičstvo kopaníc Gymnázium Jána Hollého, Trnava, Na hlinách 7279/30

6

Karol Babčan Horúci front v studenej vojne Spojená škola Trnava
Jána Bottu 31

7

Lukáš Slovaček Objektivita historickej vedy Súkromné bilingválne gymnázium Galanta
Hodská 10
Vyhľadávanie