• Námestie slobody č. 3, Skalica, 909 01
  • Okresné kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku

Všeobecné informácie

OKRESNÉ KOLO SÚŤAŽE OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU - 18. 1. 2024

Informácie

OKRESNÉ KOLO SÚŤAŽE OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

Kde sa koná?

Gymnázium F. V. Sasinka v Skalici je škola všeobecno-vzdelávacieho typu poskytujúca úplné stredoškolské vzdelanie. Štúdium je štvorročné alebo osemročné a ukončuje sa vykonaním maturitnej skúšky. Naše gymnázium, podobne ako iné gymnáziá, si kladie za prvoradú úlohu prípravu študentov na vysokoškolské štúdium. Absolventi gymnázia musia mať okrem sumy vedomostí a zručností aj ďalšie vlastnosti, potrebné pre vysokokvalifikovaných odborníkov. Absolvent našej školy môže komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, pracovať s výpočtovou technikou a internetom, má kvalitné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné na úspešné vysokoškolské štúdium.

Námestie slobody 3, Skalica

18. 01. 2024 (štvrtok)

Pozvánka na okresné kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku, kat. 1A, 1B, 2A, 2B, 2D

Usporiadateľ:
Regionálny úrad školskej správy v Trnave
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica                      

Termín konania: 
18. januára 2024

Miesto konania:  
Gymnázium F. Víťazoslava Sasinka Skalica
Námestie slobody 3
909 01 Skalica

Jednotlivé kategórie budú súťažiť v učebniach J9 a J11. Sprevádzajúci učitelia budú môcť počkať v Klube zamestnancov /miestnosť vedľa vrátnice/. Viď plán školy.

Regionálny úrad školskej správy v Trnave v spolupráci s okresnou komisiou súťaže, pozýva prihlásených žiakov na okresné kolo súťaže „Olympiády v nemeckom jazyku, kat. 1A, 1B, 2A, 2B, 2D“, ktoré sa uskutoční dňa 18. januára 2024 na Gymnáziu F. V. Sasinka v Skalici.

Program:

  • 08.00 – 08.30 - Prezentácia
  • 08.30 – 09.00 - Otvorenie a organizačné pokyny
  • 09.00 – 12.00 - Priebeh súťaže

Plán školy

Parkovanie

Parkovanie pred budovou školy je bezplatné.

Možnosť objednania:

Ak máte záujem o objednanie si Skalického trdelníka /veľký 500g – 9€, malý 250g – 5€/, píšte na mail: gabriela.cemperova@gmail.com do 15. 1. 2024. Trdelník si môžete vyzdvihnúť v deň konania súťaže u p. Cemperovej.

Občerstvenie

Možnosť objednania obedu do 15. 1. 2024.

Kuracie soté s ryžou

Bageta

Školský bufet

Nápojový automat

Vyhľadávanie