• Námestie slobody č. 3, Skalica, 909 01
  • Okresné kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku

Domov

Bližšie informácie

Výsledková listina

Kontaktné informácie

OKRESNÉ KOLO

Olympiáda v nemeckom jazyku

Regionálny úrad školskej správy v Trnave v spolupráci s okresnou komisiou súťaže,
pozýva prihlásených žiakov na okresné kolo súťaže
„Olympiády v nemeckom jazyku, kat. 1A, 1B, 2A, 2B, 2D“, ktoré sa uskutoční dňa
18. januára 2024 na Gymnáziu F. V. Sasinka v Skalici.

Gymnázium F. V. Sasinka

Gymnázium F. V. Sasinka v Skalici je škola všeobecno-vzdelávacieho typu poskytujúca úplné stredoškolské vzdelanie.

Štúdium je štvorročné alebo osemročné a ukončuje sa vykonaním maturitnej skúšky.

Naše gymnázium, podobne ako iné gymnáziá, si kladie za prvoradú úlohu prípravu študentov na vysokoškolské štúdium.

Absolventi gymnázia musia mať okrem sumy vedomostí a zručností aj ďalšie vlastnosti, potrebné pre vysokokvalifikovaných odborníkov.

Absolvent našej školy môže komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, pracovať s výpočtovou technikou a internetom, má kvalitné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné na úspešné vysokoškolské štúdium.

chodba

1662

Rok založenia

Olympiáda v nemeckom jazyku

Spätná väzba

Po skončení olympiády nám prosím pošlite Vaše pripomienky a návrhy na zlepšenie.

    Vyhľadávanie