• Námestie slobody č. 3, Skalica, 909 01
  • Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

Domov

Bližšie informácie

Výsledková listina

Informácie o odboroch

KRAJSKÉ KOLO

Stredoškolská odborná činnosť

Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže on-line systému prihláškou. Autor resp. autori prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Stredoškolskú odbornú činnosť vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a organizačne zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania /www.siov.sk/ a Celoštátna odborná komisia SOČ.

ODBORY:

01 – Problematika voľného času
02 –  Matematika, fyzika
03 – Chémia, potravinárstvo
04 –  Biológia
05 – Životné prostredie, geografia, geológia
06 –  Zdravotníctvo   a farmakológia
07 – Pôdohospodárstvo
08 – Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia
09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava
10 –  Stavebníctvo, geodézia, kartografia
11 – Informatika
12 – Elektrotechnika a hardware, mechatronika
13 – História, politológia, filozofia, právne vedy
14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
15 –  Ekonomika a riadenie
16 –  Teória kultúry, umenie, umelecká , odevná tvorba
17 – Pedagogika, psychológia,  sociológia

chodba

45.

Ročník SOČ

Vyhľadávanie