• Námestie slobody č. 3, Skalica, 909 01
  • Okresné kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku

Odbor č. 7

KRAJSKÉ KOLO STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI - 31. 03. 2023

  • Názov komisie: 07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
  • Kde sa skúša: učebňa M4
  • Čas skúšania: 8:30 - 16:00

Členovia komisie

  • Predseda: Ing. Eva Stručková (PRAX, s. r. o. Trnava)
  • Člen: Mgr. Lucia Macháčková (Gymnázium F. V. S. Skalica)
  • Člen: Mgr. Jana Hlavnová (SOŠ poľnoh. a sl. na vidieku Trnava)

Účastníci

P.č. Meno a priezvisko Názov práce Adresa školy, mesto
(autor+spoluautori)

1

Kristína Kopálová Sadovnícka úprava obecného parku Spojená škola Rakovice organiz.zložka  SOŠ zahradnícka Piešťany

2

Michal Kačinec Automatický zavlažovací systém Stredná priemyselná škola technická,
Komenského 1, Trnava

3

Tifany Bognárová Ekologické poľnohospodarstvo versus SZŠ Dunajská Streda
konvenčné Športová 34

4

Viktória Petrovičová Monitoring kvality pšenice letnej SOŠ obchodu a služieb Galanta
Z. Kodálya765

5

Hana Farnbauerová Riadený chov psov u plemena Border Collie SOŠ poľnohospodárstva a služieb
na vidieku Trnava, Zavarská 9

6

Lenka Trnavská Vyhodnotenie výrobných a ekonomických ukazovateľov SOŠ poľnohospodárstva a služieb
pšenice tvrdej ozimnej za roky 2020-2021 a 2021-2022 na vidieku Trnava, Zavarská 9

7

Nina Hrdličková Výskyt nádorovej choroby – fibropapilomatózy Gymnázium J.B.Magina Vrbové
u jeleňa lesného v okrese Lučenec Beňovského 358/100

8

Anna Fundárková Analýza znečistenia vody Vištuckého potoka zariadením ČOV Gymnázium Jána Hollého, Trnava,         
v Báhoni a jeho možných následkov a spôsobov jeho odstránenia Na hlinách 7279/30
Vyhľadávanie