• Námestie slobody č. 3, Skalica, 909 01
 • Okresné kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku

Členovia komisií

KRAJSKÉ KOLO STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI - 31. 03. 2023

Členovia komisií

Krajská komisia:

 • Predseda: Ing. Jozef Sedlačko (Predseda krajskej komisie)
 • Člen: RNDr. Eva Huttová (Regionálny úrad školskej správy v Trnave, odbor metodiky)
 • Člen: Mgr. Katarína Hyžová (Gymnázium F. V. S. Skalica)
 • Člen: Mgr. Iva Hnátová (Gymnázium F. V. S. Skalica)

Odborné hodnotiace komisie:

01 – Problematika voľného času (učebňa J3)

 • Predseda: Ing. Katarína Sedláková (Hotelová akadémia Ľ.W.Piešťany)
 • Člen: Mgr. Monika Švecová (Gymnázium F. V. S. Skalica)
 • Člen: Mgr. Jana Borčányová (Stredná odborná škola chemická Hlohovec)

02 - Matematika, fyzika (učebňa F2)

 • Predseda: PaedDr.Ing. František Glos, PhD. (ZŠ s MŠ Moravany nad Váhom)
 • Člen: RNDr. Svetozár Štefeček (Gymnázium L. Novomeského Senica)
 • Člen: Mgr. Juraj Krištof (SOŠ elektrotechnická Trnava)

03 – Chémia, potravinárstvo (učebňa G)

 • Predseda: Mgr. Anna Švancárová (SOŠ obchodu a služieb Galanta)
 • Člen: Mgr. Róbert Knap (Gymnázium Jána Hollého Trnava)
 • Člen: Mgr. Ľubomíra Krajčová (Gymnázium I. Kupca Hlohovec)

04 - Biológia (učebňa B2)

 • Predseda: Ing. Iveta Jakubcová (SOŠ záhradnícka Piešťany)
 • Člen: Mgr. Andrea Michálková (Gymnázium J.B.M. Vrbové)
 • Člen: Mgr. Adrián Hudák (Gymnázium L. Dúbravu Dunajská Streda)

06 - Zdravotníctvo a farmakológia (učebňa D)

 • Predseda: PhDr. Darina Hanáková, MPH. (Stredná zdravotnícka škola Trnava)
 • Člen: Mgr. Zuzana Stoláriková (Stredná odborná škola chemická Hlohovec)
 • Člen: Mgr. Milena Ambrúsová (Stredná zdravotnícka škola Skalica)

05 – Životné prostredie, geografia, geológia (učebňa M4)
07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) (učebňa M4)

 • Predseda: Ing. Eva Stručková (PRAX, s. r. o. Trnava)
 • Člen: Mgr. Lucia Macháčková (Gymnázium F. V. S. Skalica)
 • Člen: Mgr. Jana Hlavnová (SOŠ poľnoh. a sl. na vidieku Trnava)

09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava (učebňa FL)
10 - Stavebníctvo, geodézia, kartografia (učebňa FL)

 • Predseda: Ing. Zdenka Pösingerová (SPŠ dopravná Trnava)
 • Člen: Ing. Miriam Ambrušová (SPŠ technická Trnava)
 • Člen: Ing. Blanku Prachárová (SPŠ stavebná D.S.Jurkoviča Trnava)

11 – Informatika (učebňa M2)
12 – Elektrotechnika a hardware, mechatronika (učebňa M2)

 • Predseda: Ing. Peter Papík (SPŠ dopravná Trnava)
 • Člen: Ing. Ľudovít Šimun (SPŠ technická Trnava)
 • Člen: PaedDr. Denisa Vanáková (Spojená škola Trnava)

13 – História, politológia, filozofia, právne vedy (učebňa M1)

 • Predseda: Mgr. Jana Bullová (Stredná odborná škola chemická Hlohovec)
 • Člen: Mgr. Eva Lašáková (Gymnázium F. V. S. Skalica)
 • Člen: Mgr. Pavol Koiš (Gymnázium J.B.M. Vrbové)

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie (učebňa J2)

 • Predseda: Ing. Erika Zelenayová (Hotelová akadémia Ľ.W.Piešťany)
 • Člen: Ing. Ivan Magdolen (SPŠ dopravná Trnava)
 • Člen: Ing. Jana Čiderová (Stredná odborná škola chemická Hlohovec)

08 – Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia (učebňa J10)
15 - Ekonomika a riadenie (učebňa J10)

 • Predseda: Ing. Ladislav Blaškovič (Hotelová akadémia Ľ.W.Piešťany)
 • Člen: Ing. Renáta Fintorová (SOŠ obchodu a služieb Trnava)
 • Člen: Mgr. Zuzana Motyčková (Gymnázium J.B.M. Vrbové)

16 - Teória kultúry, umenie, umelecká , odevná tvorba (učebňa F1)

 • Predseda: PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová( Stredná odborná škola chemická Hlohovec)
 • Člen: Mgr. Tatiana Horňáková (Gymnázium F. V. S. Skalica)
 • Člen: Mgr. Veronika Huttová, Dis. Art. (ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom)

17 – Pedagogika, psychológia, sociológia (učebňa M3)

 • Predseda: PhDr.Katarína Hrašnová,PhD. (Stredná zdravotnícka škola Trnava)
 • Člen: Mgr. Adriana Lančaričová (MPC- detašované pracovisko Trnava)
 • Člen: Mgr. Zuzana Koišová (Gymnázium J.B.M. Vrbové)
Vyhľadávanie