• Námestie slobody č. 3, Skalica, 909 01
  • Okresné kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku

Harmonogram

KRAJSKÉ KOLO STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI - 31. 03. 2023

Harmonogram

Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

Časový harmonogram dňa 31. 03. 2023 (piatok)

Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže on-line systému prihláškou. Autor resp. autori prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

01, 02, 03, 04, 05/07, 06, 08/15

I. skupina odborov

Príchod a prezentácia

Prezenčné listiny budú umiestnené v aule.

Slávnostné otvorenie 45. ročníka súťažnej prehliadky SOČ v telocvični školy, organizačné pokyny

Slávnostné otvorenie bude prebiehať v telocvični školy, kde Vám budú poskytnuté i organizačné pokyny a budete odvedení do učební, kde budú prebiehať obhajoby.

Obhajoby

Obhajoby budú prebiehať podľa stanoveného harmonogramu.

Prestávka

Trvanie prestávky je 30 minút.

Pokračovanie obhajoby

Obhajoby budú prebiehať podľa stanoveného harmonogramu.

Obed

Obed je k dispozícii v školskej jedálni školy.

Pokračovanie obhajoby

Obhajoby budú prebiehať podľa stanoveného harmonogramu.

Slávnostné vyhodnotenie 45. ročníka krajského kola SOČ, vyhlásenie výsledkov, pozvanie do celoslovenského kola

Vyhlásenie výsledkov bude prebiehať priebežne v jednotlivých komisiách.

09/10, 11/12, 13, 14, 16, 17

II. skupina odborov

Príchod a prezentácia

Prezenčné listiny budú umiestnené v aule.

Slávnostné otvorenie 45. ročníka súťažnej prehliadky SOČ v telocvični školy, organizačné pokyny

Slávnostné otvorenie bude prebiehať v telocvični školy, kde Vám budú poskytnuté i organizačné pokyny a budete odvedení do učební, kde budú prebiehať obhajoby.

Obhajoby

Obhajoby budú prebiehať podľa stanoveného harmonogramu.

Prestávka

Trvanie prestávky je 30 minút.

Pokračovanie obhajoby

Obhajoby budú prebiehať podľa stanoveného harmonogramu.

Obed

Obed je k dispozícii v školskej jedálni školy.

Pokračovanie obhajoby

Obhajoby budú prebiehať podľa stanoveného harmonogramu.

Slávnostné vyhodnotenie 45. ročníka krajského kola SOČ, vyhlásenie výsledkov, pozvanie do celoslovenského kola

Vyhlásenie výsledkov bude prebiehať priebežne v jednotlivých komisiách.

Vyhľadávanie