• Námestie slobody č. 3, Skalica, 909 01
  • Okresné kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku

Odbor č. 10

KRAJSKÉ KOLO STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI - 31. 03. 2023

  • Názov komisie: 10 - Stavebníctvo, geodézia, kartografia
  • Kde sa skúša: učebňa FL
  • Čas skúšania: 8:30 - 16:00

Členovia komisie

  • Predseda: Ing. Zdenka Pösingerová (SPŠ dopravná Trnava)
  • Člen: Ing. Miriam Ambrušová (SPŠ technická Trnava)
  • Člen: Ing. Blanku Prachárová (SPŠ stavebná D.S.Jurkoviča Trnava)

Účastníci

P.č. Meno a priezvisko Názov práce Adresa školy, mesto
(autor+spoluautori)

1

Aneta Tomášková Domov seniorov Ardea SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča
Lomonosovova 7, Trnava

2

Samuel Kukan Motorizovaný fúrik Stredná priemyselná škola technická,
Komenského 1, Trnava

3

Richard Jahoda Nemocnica Alexandra Wintera – Novostavba SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča
Lomonosovova 7, Trnava

4

Nina Soldánová Transparentné drevo a jeho využitie Gymnázium Jána Hollého, Trnava,
Martina Matejová Na hlinách 7279/30
Vyhľadávanie