• Námestie slobody č. 3, Skalica, 909 01
  • Okresné kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku

testovacia

testovacia

KRAJSKÉ KOLO STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOST

Kde sa koná?

Gymnázium F. V. Sasinka v Skalici je škola všeobecno-vzdelávacieho typu poskytujúca úplné stredoškolské vzdelanie. Štúdium je štvorročné alebo osemročné a ukončuje sa vykonaním maturitnej skúšky. Naše gymnázium, podobne ako iné gymnáziá, si kladie za prvoradú úlohu prípravu študentov na vysokoškolské štúdium. Absolventi gymnázia musia mať okrem sumy vedomostí a zručností aj ďalšie vlastnosti, potrebné pre vysokokvalifikovaných odborníkov. Absolvent našej školy môže komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, pracovať s výpočtovou technikou a internetom, má kvalitné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné na úspešné vysokoškolské štúdium.

Námestie slobody 3, Skalica

31. 03. 2023

Propozície - krajského kola súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti 2023

Usporiadateľ:
Regionálny úrad školskej správy v Trnave
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica                      

Termín konania: 
31. marec 2023

Miesto konania:  
Gymnázium F. Víťazoslava Sasinka Skalica
Námestie slobody 3
909 01 Skalica

Organizačný výbor:

  • Predseda: Ing. Jozef Sedlačko (predseda krajskej komisie SOČ)
  • Podpredseda: Mgr. Katarína Hyžová (riaditeľka Gymnázia F. V. Sasinka Skalica)
  • Koordinátor: RNDr. Eva Huttová (Regionálny úrad školskej správy v Trnave)
  • Organizačný pracovník: Mgr. Iva Hnátová (Gymnázia F. V. Sasinka Skalica)

Plán školy

Parkovanie

Parkovanie v meste Skalica je bezplatné a je zabezpečené pred budovou gymnázia.

Jedálny lístok

We’ve combined a new kind of doctor’s experience that blends the highest level of health care with exceptional service. People can enroll membership.

Polievka

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis

Hlavný chod

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis

Dezert

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis

Vyhľadávanie