• Námestie slobody č. 3, Skalica, 909 01
  • Okresné kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku

Odbor č. 14

KRAJSKÉ KOLO STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI - 31. 03. 2023

  • Názov komisie: 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
  • Kde sa skúša: učebňa J2
  • Čas skúšania: 8:30 - 16:00

Členovia komisie

  • Predseda: Ing. Erika Zelenayová (Hotelová akadémia Ľ.W.Piešťany)
  • Člen: Ing. Ivan Magdolen (SPŠ dopravná Trnava)
  • Člen: Ing. Jana Čiderová (Stredná odborná škola chemická Hlohovec)

Účastníci

P.č. Meno a priezvisko Názov práce Adresa školy, mesto
(autor+spoluautori)

1

Adam Psota Kalkulačka booleovej algebry Stredná priemyselná škola technická,
Komenského 1, Trnava

2

Vivien Páleník Kinestetika v ošetrovateľskej praxi SZŠ Dunajská Streda
Bálint Pál Simon učebná pomôcka Športová 34

3

Oliver Krajčovič Mobilná vzdelávacia aplikácia Sredná priemyselná škola dopravná,
Študentská 23, Trnava

4

Ernest Habán OSPF- topológia router ASA SPŠE Piešťany
Matúš Baláž Brezová 2

5

Fanni Bugris Príprava interaktívnej učebnej pomôcky na predmet psychológie, pedagogiky SZŠ Dunajská Streda
a profesijnej komunikácie Športová 34

6

Monika Ščasnovičová Príručka laboratórnej diagnostiky SZŠ Trnava
Daxnerova 6

7

Jakub Polák Program vykresľovania na osciloskop Stredná priemyselná škola technická,
Komenského 1, Trnava

8

Petronela Marčeková Umelecký prozaický preklad Gymnázium J.B.Magina Vrbové
Beňovského 358/100

9

Samuel Plesník Vlečkový systém LOGON Sredná priemyselná škola dopravná,
Študentská 23, Trnava

10

Viktória Španárová Záhony liečivých rastlín ako didaktická pomôcka SZŠ Trnava
Daxnerova 6

11

Vladimír Trsťanský Poistky a ističe SOŠ strojnícka Skalica
Sebastián Kocák Pplk. Pľjušťa 29
Tomáš Buzrla

12

Michal Pocsík Generátorová prevodovka SOŠ strojnícka Skalica
Samuel Valla Pplk. Pľjušťa 29
Vyhľadávanie