• Námestie slobody č. 3, Skalica, 909 01
  • Okresné kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku

Odbor č. 15

KRAJSKÉ KOLO STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI - 31. 03. 2023

  • Názov komisie: 15 - Ekonomika a riadenie
  • Kde sa skúša: učebňa J10
  • Čas skúšania: 8:30 - 16:00

Členovia komisie

  • Predseda: Ing. Ladislav Blaškovič (Hotelová akadémia Ľ.W.Piešťany)
  • Člen: Ing. Renáta Fintorová (SOŠ obchodu a služieb Trnava)
  • Člen: Mgr. Zuzana Motyčková (Gymnázium J.B.M. Vrbové)

Účastníci

P.č. Meno a priezvisko Názov práce Adresa školy, mesto
(autor+spoluautori)

1

Boris Orlický Budúcnosť v investovaní SPŠ dopravná Trnava
Komenského 1

2

Tomáš Filo Crowdfunding SPŠ dopravná Trnava
Komenského 1

3

Viktória Vaclavíková Neuromarketingový výskum a fast food HA Ľudovíta Wintera Pieštany
Stromová 34

4

Kamil Jankovič Sociálne siete v marketingu podniku HA Ľudovíta Wintera Pieštany
Astória Villa v Piešťanoch Stromová 34

5

Katarína Lopuchová Vplyv pandémie COVID-19 na hospodárstva Gymnázium I. Kupca, Hlohovec
vybraných krajín Európskej únie Komenského 13
Vyhľadávanie