• Námestie slobody č. 3, Skalica, 909 01
  • Okresné kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku

Odbor č. 17

KRAJSKÉ KOLO STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI - 31. 03. 2023

  • Názov komisie: 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia
  • Kde sa skúša: učebňa M3
  • Čas skúšania: 8:30 - 16:00

Členovia komisie

  • Predseda: PhDr.Katarína Hrašnová,PhD. (Stredná zdravotnícka škola Trnava)
  • Člen: Mgr. Adriana Lančaričová (MPC- detašované pracovisko Trnava)
  • Člen: Mgr. Zuzana Koišová (Gymnázium J.B.M. Vrbové)

Účastníci

P.č. Meno a priezvisko Názov práce Adresa školy, mesto
(autor+spoluautori)

1

Ema Goldová Život s disociatívnou poruchou identity Stredná odborná škola chemická, Hlohovec, Nerudova 13, 92001
Edith Zemková

2

Barbora Prokešová Štýly učenia Gymnázium F.V.Sasinka, Skalica
Námestie slobody 3

3

Vanesa Takáčová Autistické dieťa v materskej škole Gymnázium I. Kupca, Hlohovec
Komenského 13

4

Nikola Kutálková Používanie princípov Montessori pedagogiky Gymnázium P.Coubertina, Piešťany,
vo výchove a vzdelávaní v tradičnej strednej škole Nám. SNP 9, 92126,

5

Adela Šebeňová Syndróm vyhorenia u tínedžerov Gymnázium P.Coubertina, Piešťany,
Nám. SNP 9, 92126,

6

Vanessa Seewaldová Úzkostné poruchy Gymnázium I. Kupca, Hlohovec
Komenského 13

7

Diana Švončinárová Mentálne zdravie športovcov a mentálny Spojená škola Trnava
koučing Jána Bottu 31

8

Terézia Markusková Sexuálne obťažovanie a násilie Gymnázium Vojtecha Mihálika
Sereď, Kostolná 119/8

9

Martina Kukumbergová Depresia Gymnázium Ladislava Dúbravu
Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda
Vyhľadávanie