• Námestie slobody č. 3, Skalica, 909 01
  • Okresné kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku

Odbor č. 2

KRAJSKÉ KOLO STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI - 31. 03. 2023

  • Názov komisie: 02 - Matematika, fyzika
  • Kde sa skúša: učebňa F2
  • Čas skúšania: 8:30 - 16:00

Členovia komisie

  • Predseda: PaedDr.Ing. František Glos, PhD. (ZŠ s MŠ Moravany nad Váhom)
  • Člen: RNDr. Svetozár Štefeček (Gymnázium L. Novomeského Senica)
  • Člen: Mgr. Juraj Krištof (SOŠ elektrotechnická Trnava)

Účastníci

P.č. Meno a priezvisko Názov práce Adresa školy, mesto
(autor+spoluautori)

1

Jozef Lukačovič Analýza efektivity spôsobu vzdelávania v oblasti matematiky na ZŠ Gymnázium Jána Hollého, Trnava,            
Na hlinách 7279/30

2

Ján Danišovič Trojrozmerné Meradlo Stredná priemyselná škola technická,
Komenského 1, Trnava

3

Juraj Černička Tvorba softwéru pre vyhodnocovanie difrakčných záznamov kvázikryštalických aproximantov Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Tranava

4

Oliver Nagy Simulácia guľových hviezdokôp Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 34

5

Nicol Richter Simplifikácia výpočtov frakčného Súkromné bilingválne gymnázium Galanta
zloženia partikulárnych látok Hodská 10
Vyhľadávanie