• Námestie slobody č. 3, Skalica, 909 01
  • Okresné kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku

Odbor č. 3

KRAJSKÉ KOLO STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI - 31. 03. 2023

  • Názov komisie: 03 – Chémia, potravinárstvo
  • Kde sa skúša: učebňa G
  • Čas skúšania: 8:30 - 16:00

Členovia komisie

  • Predseda: Mgr. Anna Švancárová (SOŠ obchodu a služieb Galanta)
  • Člen: Mgr. Róbert Knap (Gymnázium Jána Hollého Trnava)
  • Člen: Mgr. Ľubomíra Krajčová (Gymnázium I. Kupca Hlohovec)

Účastníci

P.č. Meno a priezvisko Názov práce Adresa školy, mesto
(autor+spoluautori)

1

Ema Koprdová Stanovenie celkovej antioxidačnej kapacity vybraných chcmelových odrôd Stredná odborná škola chemická, Hlohovec, Nerudova 13, 92001

2

Nina Kvassayová Prieskum hrozby eróznej činnosti pôdy obce Brestovany Stredná odborná škola chemická, Hlohovec, Nerudova 13, 92001

3

Tatiana Chaloupková Polotovary vs. domáca strava Gymnázium F.V.Sasinka, Skalica
Námestie slobody 3

4

Zuzana Pálinkásová Tip-top topinambur SOŠOaS Galanta
Z. Kodálya 765

5

Viktória Vargová Aj chémia môže byť moderná Súkromné bilingválne gymnázium Galanta
Hodská 10

6

Verena Pekárová Vplyv potravín na zmenu pH žalúdočnej Gymnázium Ladislava Novomeského
kyseliny Dlhá 1037/12, 90540 Senica

7

Alžbeta Čederlová Regulácia množstva cholesterolu Gymnázium Ladislava Novomeského
v produktoch živočíšneho pôvodu Dlhá 1037/12, 90540 Senica
Vyhľadávanie