• Námestie slobody č. 3, Skalica, 909 01
  • Okresné kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku

Odbor č. 5

KRAJSKÉ KOLO STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI - 31. 03. 2023

  • Názov komisie: 05 – Životné prostredie, geografia, geológia
  • Kde sa skúša: učebňa M4
  • Čas skúšania: 8:30 - 16:00

Členovia komisie

  • Predseda: Ing. Eva Stručková (PRAX, s. r. o. Trnava)
  • Člen: Mgr. Lucia Macháčková (Gymnázium F. V. S. Skalica)
  • Člen: Mgr. Jana Hlavnová (SOŠ poľnoh. a sl. na vidieku Trnava)

Účastníci

P.č. Meno a priezvisko Názov práce Adresa školy, mesto
(autor+spoluautori)

1

Aneta Palšovičová Návrh vizualizácie urbárneho prostredia Spojená škola Rakovice, organiz.
zložka SOŠ zahradnícka Piešťany

2

Tomáš Cuľba Alelopatické účinky Pupenca roľného a Orecha kráľovského na klíčenie a dĺžku Gymnázium J.B.Magina Vrbové
koreňa a stonky Reďkovky siatej, Kelu hlávkového a Lucerny siatej var. Gea Beňovského 358/100

3

Anna Fundárková Analýza znečistenia vody Vištuckého potoka zariadením ČOV v Báhoni Gymnázium Jána Hollého, Trnava,         
a jeho možných následkov a spôsobov jeho odstránenia Na hlinách 7279/30

4

Tomáš Tarina Funkčný prototyp Internetu vecí SPŠE Piešťany
Erik Klimant Brezová 2

5

Martin Kočárik Náučný chodník k prameňu Gymnázium F.V.Sasinka, Skalica
Námestie slobody 3

6

Martin Sučák Laserova gravírovačka Stredná priemyselná škola technická,
Komenského 1, Trnava

7

Natália Lišková Oddychová zóna pre študentov Sredná priemyselná škola dopravná,
Študentská 23, Trnava
Vyhľadávanie