• Námestie slobody č. 3, Skalica, 909 01
  • Okresné kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku

Odbor č. 4

KRAJSKÉ KOLO STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI - 31. 03. 2023

  • Názov komisie: 04 - Biológia
  • Kde sa skúša: učebňa B2
  • Čas skúšania: 8:30 - 16:00

Členovia komisie

  • Predseda: Ing. Iveta Jakubcová (SOŠ záhradnícka Piešťany)
  • Člen: Mgr. Andrea Michálková (Gymnázium J.B.M. Vrbové)
  • Člen: Mgr. Adrián Hudák (Gymnázium L. Dúbravu Dunajská Streda)

Účastníci

P.č. Meno a priezvisko Názov práce Adresa školy, mesto
(autor+spoluautori)

1

Martin Kolar Pestovanie a kríženie petúnií Spojená škola Rakovice, organiz.
zložka SOŠ zahradnícka Piešťany

2

Dorota Budinská Súvislosť pomeru dĺžky prstov s fyzickým výkonom Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Námestie slobody 3

3

Daniel Tarabík Paludárium SOŠ poľnohospodárska a služieb
na vidieku Trnava, Zavarská 9

4

Yehor Pavlenko Plazy a obojživelníky v okolí vodnej nádrže Kráľová SOŠ poľnohospodárska a služieb
na vidieku Trnava, Zavarská 9

5

Dominika Frýdecká Rezistencia baktérií voči antibiotikám Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec,
Komenského 13

6

Tereza Bernovská UBA1 a VEXAS syndróm Gymnázium J.B.Magina Vrbové
Beňovského 358/100

7

Maria Mokar Vplyv tabakových výrobkov na fyziológiu Gymnázium Janka Matúšku Galanta, 
rastlín na príklade zelenca Štvrť SNP 1004/34

8

Kristína Marhefková Vplyv stresu na ľudský organizmus Gymnázium Ladislava Dúbravu
a jeho zvládanie Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda
Vyhľadávanie