• Námestie slobody č. 3, Skalica, 909 01
  • Okresné kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku

Odbory

KRAJSKÉ KOLO STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI - 31. 03. 2023

Odbory

ODBORY

KRAJSKÉ KOLO STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI

01 - Problematika voľného času

02 - Matematika, fyzika

03 – Chémia, potravinárstvo

04 - Biológia

05 – Životné prostredie, geografia, geológia

06 - Zdravotníctvo a farmakológia

07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

08 – Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia

09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10 - Stavebníctvo, geodézia, kartografia

11 – Informatika

12 – Elektrotechnika a hardware, mechatronika

13 – História, politológia, filozofia, právne vedy

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

15 - Ekonomika a riadenie

16 - Teória kultúry, umenie, umelecká , odevná tvorba

17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

Vyhľadávanie